Keď dotkla sa ma
žiarivá sila
a ohňom lásky ma
očistila
moje oči privykli
na nový smer

veľa som pochopila...

prečo sa dotýkam
tvojich pier
prečo keď niečo
veľmi chcem
tak to dostanem

Úžasná je sila viery
ktorá sa do tela
vpila
ako čistá voda
z prameňa
teraz ma premieňa

a ja

zahanbená
hlavu som sklonila
na znak smútku
že roky preleteli
bez nej
bez úžitku

No nie celkom márne...

Teraz už viem
čo chcem
čo nechcem
koho do srdca zapíšem
komu obetujem deň...